Шляхи вдосконалення міжбюдж відносин в Україні

Можна виділити наступні шляхи вдосконалення системи міжбюджетних відносин, реалізацію яких розіб’ємо за цілями:

1.З метою встановлення відповідності між видатками та доходами місцевих бюджетів:

ü активізувати економічну та господарську діяльність місцевих органів влади на підвладній території з метою збільшення частки власних та закріплених джерел доходів у місцевих бюджетах і зменшення частки трансфертів, а також збільшення загалом кількості регіонів, які не потребують трансфертів із державного бюджету;

ü запровадити державні гарантії фінансового забезпечення виконання делегованих повноважень місцевими органами влади;

ü покласти в основу політики фінансового вирівнювання критерій зацікавлення бюджетів-донорів віддавати кошти, залишаючи певну частку сум перевиконання доходів у розпорядженні місцевих органів влади.

2.З Шляхи вдосконалення міжбюдж відносин в Україні метою вдосконалення Формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів:

ü внести зміни до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів щодо використання індексів відносних видаткових потреб, які дають змогу враховувати місцеві особливості розвитку, зокрема, щільність населення, яке є, рівень екологічного забруднення;

ü спростити показники та окремі формули, що використовуються при обрахунку міжбюджетних трансфертів;

ü встановити мораторій на внесення змін до формули впродовж одного бюджетного року.

3.З метою раціоналізації структури трансфертів:

ü забезпечити пріоритетність надання цільових субвенцій, збільшити частку субвенцій на соціально-економічний розвиток, сформувати механізм запровадження конкурсних процедур фінансування місцевих програм;

ü застосовувати вибірковий механізм фінансування окремих проектів, ініційованих місцевими органами влади, з наданням переваги тим, які здатні найшвидше Шляхи вдосконалення міжбюдж відносин в Україні дати економічний ефект і, відповідно, сприяти розвитку інших місцевостей.

4.З метою впорядкування механізму забезпечення соціальних видатків:

ü встановити жорстку відповідність між фінансуванням видатків, які спрямовані на вирішення питань місцевого значення і не враховуються при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів, і обсягом власних доходів місцевих бюджетів. Інші видатки доцільно фінансувати за рахунок закріплених доходів місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, що дасть змогу уникати зустрічних фінансових потоків і посилити контроль за використанням коштів та наданням трансфертів;

ü покласти в основу бюджетного вирівнювання нормативи соціальних стандартів надання громадянам послуг;

5.З метою заохочення територіальних громад до наповнення бюджетів, передусім у частині доходів, які не враховуються Шляхи вдосконалення міжбюдж відносин в Україні при визначенні міжбюджетних трансфертів, і збільшення частки видатків, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів:

ü встановити частку відрахувань від надходжень з податку на доходи фізичних осіб до другого кошика доходів місцевих бюджетів;

ü включити до переліку видатків першого кошика видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення, культурно-мистецькі та спортивні заходи, а також видатків на утримання об’єктів соціальної інфраструктури, що переходять у комунальну власність.6.З метою подальшої децентралізації бюджетної системи:

ü упорядкувати вживання норм “міжбюджетні трансферти”, “міжбюджетні відносини” у різних законодавчих актах;

ü збільшити податкові повноваження органів місцевого самоврядування з метою запровадження конкурентного середовища між органами влади у боротьбі за платників податків як фізичних, так і Шляхи вдосконалення міжбюдж відносин в Україні юридичних осіб;

ü визначити як пріоритетну роздільну систему розподілу податкових надходжень (замість сполученої);

ü відновити систему регулюючих податків. Проте обов’язковою умовою ефективності дій органів місцевого самоврядування є переважаюча роль власних доходів;

ü всебічне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу як основної фінансової та політичної підтримки органів місцевого самоврядування. Мала та середня форми бізнесу мають стати значною противагою великим платникам податків, які зазвичай виступають за централізацію управлінських рішень через можливість значного політичного впливу.


documentaprdowf.html
documentaprdwgn.html
documentapredqv.html
documentaprelbd.html
documentapresll.html
Документ Шляхи вдосконалення міжбюдж відносин в Україні